úvodní stránka
archiv
pozvánky na konference
iKUDĚJ
kde lze Kuděje koupit?
informace pro přispěvatele
redakční rada a redakce
odkazy

KUDĚJ NA INTERNETU

Vítáme Vás v internetové verzi časopisu KUDĚJ. Najdete zde především materiály, které jsme bohužel do aktuálního čísla nemohli zařadit, ale také některé aktuality - zprávy, připomínky apod. Na tváři této stránky se však můžete podílet i Vy - uvítáme nejrůznější ohlasy, reakce na Kuděje, poznámky a glosy k aktuálnímu dění v historické vědě, kritiky a názory na vycházející knihy a časopisy nebo rozhlasové a televizní pořady, polemiky, komentáře apod. Budeme je zařazovat na tyto internetové stránky (nejzajímavější názory a polemiky budou otištěny v Kuději). Budeme rádi, stanete-li se našimi pravidelnými čtenáři i přispěvateli.

AKTUALITY

Josef Dneboský, "Prosebně k tomu cíli zakročí"
(příspěvek do diskuse nad navrhovanou novelou zákona o památkové péči)

Markus Cerman - Historische Familienformen in Rußland und der Ukraine im europäischen Vergleich. Ein internationaler Workshop in Wien
(zde je publikována původní verze s nezkráceným poznámkovým aparátem; v Kuději 2002/2 byl publikován český překlad s redukovaným poznámkovým aparátem)

Starší materiály z Kuděje na internetu (l. 1999-2001)

ARCHIV

Edice "marginálních" dokumentů

TRAMPSKÝ DENÍK z r. 1929 (KONEČNĚ ÚPLNÉ ZNĚNÍ!!!)

Báseň o T. G. Masarykovi (oslavná skladba Fr. Kužela z roku 1925).

Pokud chcete přispět, klikněte prosím >ZDE<.