úvodní stránka
archiv
pozvánky na konference
iKUDĚJ
kde lze Kuděje koupit?
informace pro přispěvatele
redakční rada a redakce
odkazy

AKTUÁLNĚ

Oznamujeme čtenářům, že počínaje rokem 2007 přestal být spolek Scriptorium vydavatelem časopisu Kuděj. Jeho novým vydavatelem je Západočeská univerzita v Plzni.

Nové webové stránky časopisu Kuděj jsou zatím v přípravě. Současná redakce používá i nadále redakční e-mailovou adresu kudej@seznam.cz.

Spolek Scriptorium i nadále vyřizuje objednávky na starší čísla Kuděje (do roku 2006).

Tyto webové stránky nebudou nadále obnovovány.

Sebastian Grudzień - Historia, humanistyka, nauka w polskim internecie.
(plné znění v polštině - zkrácená verze v českém překladu je publikována v Kuději 2006/1)